Over het werk

Waar gaat de natuur over in het artificiële? Het werk van Marlies van Grootel is soms een geheel met het natuurlijke, maar net op een manier waardoor je gaat twijfelen over wat je ziet. Is dit natuur? Is dit door mensen gemaakt? Of juist andersom. Proces, verandering en vergankelijkheid krijgen een belangrijke rol in het werk waardoor het los komt van statisch zijn en een eigen leven gaat leiden. Of stilzwijgend een interactie ondergaat met de toeschouwer.

.

In haar werk is een constante wisselwerking tussen het benaderen en afwegen van dat wat door mensen is gemaakt en dat waar mensen geen invloed op hebben.